Získejte maximum ze svého call centra – nový přístup

Vývojové zdroje se hemží radami, jak maximalizovat produktivitu call centra. Obvykle je jejich preferovaná strategie zaměřena na skriptování nebo konkrétní software call centra. I když jsou tyto dvě alternativy jistě důležitými zbraněmi, které byste měli mít ve svém fundraisingovém arzenálu, vaši studenti a dobrovolníci jsou zdaleka tím nejdůležitějším přínosem pro vaše úsilí v call centru. Bez pečlivě vybrané, vyškolené a vysoce motivované pracovní síly vaše úsilí, bez ohledu na skript nebo software, selže. Call centrum obsazené strategicky umístěnými, soustředěnými a angažovanými volajícími vždy přináší lepší výsledky.

Chcete-li zlepšit efektivitu svého call centra, začněte u svých volajících. Zde jsou tři tipy, jak začít:

Najměte/najměte volající stejně jako vývojové pracovníky.

Manažeři příliš často dělají kompromisy v personálním obsazení, aby měli ve svých call centrech dostatek žhavých těl. Příklady zahrnují zvonky inzerované jako povinné, otevřené komunitě v kampusu, kdo dřív přijde, je dřív najatý nebo dostupné pouze studentům ve vedoucích pozicích. Konečným výsledkem je call centrum plné lidí, kteří tam mohou nebo nemusí chtít být, chtějí jídlo zdarma nebo jsou tam z povinnosti. Tímto způsobem nenajímáme vývojové pracovníky; ani my bychom tak neměli zaplňovat naše call centra.

Zapojte a zmocněte své volající.

Mnoho institucí zachází se svými zaměstnanci call centra, jako by byli na dně totemu, i když ve skutečnosti mohou být největším přínosem pro jejich úsilí o získávání finančních prostředků. Studenti a dobrovolníci call centra jsou první linií komunikace instituce a mohou být jediným osobním kontaktem, který potenciální zákazník během roku obdrží. Pokud jde o kontakty na osobu, vaši studenti a dobrovolní volající mají více příležitostí zúčastnit se kvalitních rozhovorů než všichni členové vašeho vývojového týmu dohromady. S ohledem na to s nimi sdílejte strategické cíle vaší organizace a nechte je personalizovat každý kontakt. Pokud se budou cítit zodpovědnější za svou roli, budou se více snažit prezentovat vaši věc a vaši instituci v pozitivním světle.

Děkuji jim.

Volání je dřina a až příliš často nevděčná práce. Produktivita je měřítkem spokojenosti s prací a je odpovědností manažera zajistit, aby volající byli spokojeni a nadšeni nejen z instituce, ale i ze své role v jejím úspěchu. Nejjednodušší způsob, jak ukázat volajícím uznání, je prosté poděkování. Sdělené verbálně, jako poplácání po zádech, s pizzou zdarma nebo během návštěvy prezidenta vaší instituce, upřímné poděkování udělá zázraky s důvěrou a angažovaností volajícího. Udělá to také zázraky pro konečný výsledek.

Získejte maximum ze svého call centra – nový přístup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top